ЧИ ВИННІ СОНЯЧНІ ПЛЯМИ?

0
219
views

Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне Герасимов, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.

Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами,  и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть, по-вашему и рыбы живут на солнце? Извините меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил!

А.П.Чехов, з «Листа ученого сусіда».

Як сповіщало NASA, 12 лютого 2015 року ракетою Falcon-9 було виведено на орбіту метеосупутник, який також обладнаний приладами для спостереження за сонячною активністю (СА), рівнем сонячної радіації та визначення сили сонячного вітру біля Землі. Звісно, витрачання десятків мільйонів доларів на непотрібні інструменти в умовах ринкових відносин є неприпустимою розкішшю. Це свідчить, що провідні вчені вважають знання про СА важливими для опису стану земної атмосфери і впливу сонячних процесів на земний клімат. Інші наслідки сонячних бур не такі очевидні і вимагають сучасних методів дослідження та аналізу. Тому наша зірка на ім’я Сонце завжди в полі зору науковців.

Сонце і в минулі часи займало значне місце в житті народів. Наприклад, ще до р.х. в китайських, корейських та японських літописах є згадки про спостереження неозброєним оком темних утворень на Сонці. Такі згадки є і в слов’янських літописах, Ніконовський літопис вказує на появу сонячних плям у другій половині XIV сторіччя:
“…бысть знамение на небеси, солнце бысть, аки кровь, и по нем места черны” (1365 р.), “бысть знамение в солнце, места черны по солнцу, аки гвозди, и мгла велика была” (1371 р.). Появу плям, як і більшість “темних” явищ, пояснювали як знамення майбутніх лих.

Значний прорив у знаннях людства про небесні світила настав після 1609 р., коли Г. Галілей направив підзорну трубу у небо. Більшість науковців XVII сторіччя вважали через релігійні переконання, що Сонце є взірцем чистоти, тому плям на ньому бути не може. Самі плями вважались атмосферним явищем або невідкритими планетами. Галілей першим припустив, що плями дійсно належать самому світилу.

У 1915 р. в Калузькому реальному училищі після бесіди з випусниками вчитель К.Е.Ціолковський запросив їх до себе найближчої неділі. На зустріч прийшов лише один Саша Чижевський. Юнак запитав, чи можна встановити залежність між кількістю плям та подіями в соціальному житті людей. Ціолковський відповів, що цей вплив важливий, але щоб довести його, треба зіставити статистику сонячних плям з історією людства. Так почалася довга дружба, завдяки якій допитливий учень пов’язав свою наукову діяльність з Сонцем та сонячними плямами. В результаті було знайдено багато залежностей і підтверджено тісні зв’язки сонячної активності, кількості плям на Сонці та поведінкою мас, розвитку епідемій, врожайності тощо. Все це вразило науковця, що привело до прояву душі в римованому зверненні до першовідкривача сонячних плям та зміни активності:

О.Л.ЧИЖЕВСЬКИЙГАЛІЛЕЮ1

И вновь, и вновь взошли на Солнце пятна,
И омрачились трезвые умы2,
И пал престол3, и были неотвратны
Голодный мор4 и ужасы чумы5.
И вал морской вскипел от колебаний6,
И норд сверкал7, и двигались смерчи8,
И родились на ниве состязаний
Фанатики, герои, палачи9.
И жизни лик подернулся гримасой:
Метался компас10 – буйствовал народ11,
А над землей и над людскою массой
Свершало Солнце свой законный ход12.
О, ты, узревший солнечные пятна13
С великолепной дерзостью своей –
Не ведал ты, как будут мне понятны
И близки твои скорби14, Галилей!

Коментарі

1 Вірш присвячено геніальному вченому Г.Галілею (15.02.1564 – 8.01.1642), який публічно виступив (після спалення Д. Бруно!) на захист вчення М.Коперника. Створення ним в 1609 р. телескопа дозволило йому надати докази правоти піфагорійців і Коперника, виявити існування сонячних плям та дати їм правильне тлумачення. Це дало йому змогу правильно встановити період обертання Сонця навколо своєї осі.

2 У роки максимуму СА загострюються нервово-психічні хвороби, спостерігаються масові психози. Публікації Чижевського в кінці 20-х років принесли йому світове визнання як засновника геліобіології.

3 Як показав Чижевський у своїй докторській дисертації 1918 року, в роки підйому та максимуму СА частіше відбуваються повстання, заколоти, революції, внаслідок яких ліквідуються монархії або змінюються династії. В роки Першої світової війни повалилася не тільки Російська імперія, а і Німецька та Австро-Угорська, Оттоманська імперії.

4 На етапах спаду СА та її мінімумах частіші посухи і, як наслідок, соціальні потрясіння через голодомори.

5 На етапах підйому і максимумів СА, як правило, спалахували епідемії холери, чуми, грипу та ін. хвороб, які підсилювались соціальними потрясіннями. Усталена думка: війни і революції є причиною епідемій.

6 В роки бурхливого Сонця частішають шторми, тайфуни, цунамі. Є факти, які дають підстави вважати, що однією з причин збільшення кількості потужних землетрусів також є підвищення сонячної активності.

7 Екзотика полярних широт — полярні сяйва в роки максимумів СА іноді можна спостерігати навіть в середніх широтах. Досить великий спалах на Сонці в 1859 р. (подія Каррингтона) призвів до потужної геомагнітної бурі. Тоді спостерігалися збої в роботі телеграфів, а також полярні сяйва на територіях Куби, Колумбії та в Мексиці і мало не в Центральній Африці.

8 Див. коментар 6.

9 На хвилі масових рухів виділяються лідери – харизматичні особи; як правило, це фанатики, віддані ідеям, які вони проголошують або підтримують. Часто вони, не рахуючись ні з чим, стають катами своїх супротивників, а потім і сподвижників. Жертв серед народу тоді не рахують.

10  Кожний спалах на Сонці, відмічений плямами і протуберанцями, породжує магнітну бурю на Землі. Утворені спалахами потоки заряджених часток збурюють магнітне поле Землі. Це явище викликає токи Фуко в токопровідних елементах конструкцій. Для штучних супутників, які не захищені атмосферою Землі, таке явище може призвести до збоїв роботи — на деякий час пропадатиме Інтернет, псуватиметься зображення на телеприймачах.

11 На етапі бурхливого Сонця людські пристрасті знаходять вихід у стихійних, зовні не вмотивованих вчинках – сварки, бійки, вбивства, самогубства тощо частішають.

12 Зміни СА у місячному і 11-річному циклах закономірно “запрограмовані” процесами на Сонці та рухом тіл Сонячної системи.

13 Заслугою Галілея залишається те, що він першим направив телескоп на небо, шукаючи факти підтвердження ідей Коперника. “Тривалі спостереження… переконали мене, що… плями суть речовина… на поверхні Сонячного тіла… Це явище величне само по собі і ще більш важливе за своїми наслідками”.

14 Перший процес по звинуваченню Галілея в єресі закінчився декретом від 5.03.1616 р., який попередив ученого і поставив хрест над спробами вести відкриту боротьбу. 22 червня 1633 р., після видання “Діалогу про дві системи світу”, Галілей змушений відректися від свого вчення. Але в листі він звинувачує: ”Це ви породжуєте єресі, коли вимагаєте, щоб учені відмовлялись від своїх почуттів і неспростовних доведень.” Відома його фраза “А все-таки вона обертається”.

Вірш було написано О.Л.Чижевським у 1921 році. Дивно, але приймаючи “скорби” Галілея, він передбачив свою долю.

Залмен Філєр,
Олександр Дрєєв.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here