ЯК ОТРИМАТИ ІНДИВІДУАЛЬНУ ПОДАТКОВУ КОНСУЛЬТАЦІЮ?

0
255
views

Індивідуальна податкова консультація надається в усній або письмовій формі – за вибором платника податків. Це передбачено ст.52 Податкового кодексу України.

Такі консультації надаються безоплатно протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання звернення субєкта господарювання або громадянина. Надаються вони зпитань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі повинно містити:

– найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

– код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

– зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;

– підпис платника податків;

– дату підписання звернення.

На звернення платника податків, що не відповідає зазначеним вимогам, податкова консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».

При цьому уповноважена особа контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду звернення на отримання індивідуальної податкової консультації понад 25-денний строк, але не більше як на 10 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків.

Довідково: Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України (https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx).

ГУ ДФС у Кіровоградській області

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here