ЯК ОТРИМАТИ ОДНОРАЗОВУ ГРОШОВУ ДОПОМОГУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ПОРАНЕННЯ АБО ВСТАНОВЛЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ

0
1207
views

Одноразова грошова допомога (далі – ОГД) виплачується відповідно до статті 16 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Це здійснюэться у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 року №975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві”.

ОГД ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ у випадках:
– загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, під час виконання ним службових обов’язків;
– встановлення інвалідності військовослужбовцю, військовозобов’язаному та резервісту;
– часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовцю, військовозобов’язаному та резервісту.

Днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є:
у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста – дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;
у разі встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності – дата, що зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Допомога виплачується рівними частками особам, які мають право на її отримання, а саме безпосередньо військовослужбовцю, військовозобов’язаному, резервісту та членам сім’ї відповідної особи.
Членами сім’ї відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу України є особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення.
Утриманці визначаються відповідно до ст. 30 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Призначає та виплачує ОГД :
– Міністерство оборони України;
– інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Розмір ОГД розраховується кратно до прожиткового мінімуму, встановленого станом на 1 січня відповідного року.

У разі ЧАСТКОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ без встановлення інвалідності розмір ОГД залежить від ступеня втрати працездатності, який визначається МСЕК та встановлюється у відсотках від:
– 70-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності – для військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання ними обов’язків військової служби;
– 50-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності – для військовослужбовців строкової служби, які отримали поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження ними строкової військової служби;
– 50-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності – для військовозобов’язаних або резервістів, які отримали поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві.

Розміри ОГД у випадку ЗАГИБЕЛІ (смерті) встановлюється:
членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста – у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день загибелі (смерті).
Отримати можуть дружина/чоловік, діти/батьки;

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ для одержання ОГД у випадку захворювання, поранення або встановлення інвалідності військовослужбовцю, військовозобов’язаному та резервісту:
1) заява;
2) довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності чи втрати працездатності (видається комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров’я);
3) копія постанови відповідної військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
4) копія документа про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
5) копії сторінок паспорта отримувача ОГД з даними про прізвище, ім’я та по батькові й місце реєстрації;
6) копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом Державної фіскальної служби (ідентифікаційний номер отримувача);
7) реквізити банківської картки (рахунку), на який має бути перерахована допомога. Всі копії завіряються у військовій частині, яка приймає документи для виплати одноразової допомоги.

ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ та виплати ОГД:
1. Особи, які мають право на одноразову допомогу, звертаються з документами, зазначеними у наведеному вище переліку, в обласний військовий комісаріат (військовослужбовці – у військову частину).
2. Комплект документів перевіряється та надсилається за належністю у Департамент фінансів Міністерства оборони України для розгляду їх Комісією Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги.
3. Перевірені документи розглядаються Комісією та подаються Міністру оборони України для прийняття рішення про призначення одноразової допомоги.
4. Після прийняття Міністром оборони України рішення кошти надсилаються в обласний військовий комісаріат (військову частину), до якого були подані документи, для виплати одноразової допомоги отримувачам.

Призначення і виплата одноразової грошової допомоги НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ у разі:
– вчинення злочину або адміністративного правопорушення;
– вчинення дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
– навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства);
– подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.

Юридична служба ЗСУ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here