У СІЧНІ–СЕРПНІ 2017 р. ПІДПРИЄМСТВАМИ ОБЛАСТІ РЕАЛІЗОВАНО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ТОВАРІВ, ПОСЛУГ НА СУМУ 16385,6 МЛН ГРН.

0
230
views

За даними головного управління статистики у Кіровоградській області у структурі обсягу реалізованої промислової продукції вагома частка належить підприємствам з виробництва харчових продуктів та напоїв (35,9%) та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (21,5%). Дані у таблиці.

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні–серпні 2017 року
(відсотків)
Код за КВЕД-2010
Серпень 2017р. до липня 2017р.
Серпень 2017р. до серпня 2016р.
Січень–серпень 2017р. до січня–серпня 2016р.
Промисловість
B+C+D
74,3
94,6
110,8
Добувна та переробна промисловість
B+C
72,0
93,9
111,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
95,5
85,6
113,0
Переробна промисловість
С
65,8
97,6
111,6
з неї
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
51,6
171,6
129,4
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
81,9
121,6
107,9
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
77,5
87,2
110,5
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
92,4
128,5
126,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
78,0
73,8
77,9
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
92,8
103,4
145,5
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
99,5
81,8
93,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
93,5
53,2
70,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
103,0
101,3
101,9

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here