ГРОШОВА КОМПЕНСАЦІЯ ЧИ КВАРТИРА ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ?

0
480
views

З упевненістю можна сказати, що житлове питання в Збройних Силах України ніколи не втрачає своєї актуальності. Разом з тим в державі існує механізм, який надає альтернативну можливість для реалізації законного права військовослужбовців на житло.

Механізм визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей, що перебувають разом з ними на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі – військовослужбовці і члени сімей), грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення врегульовано Порядком визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2.09.2015 № 728 (далі – Порядок).

Отримати компенсацію за належне житлове приміщення за бажанням можуть:
– військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 і більше років, та члени їх сімей;
– особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів у разі неможливості використання на військовій службі, та члени їх сімей;
– сім’ї військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;
– сім’ї померлих осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів.

Відповідно до Порядку розмір компенсації визначається:
за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на військовослужбовця і кожного члена його сім’ї. Для окремих категорій військовослужбовців та членів їх сімей понад названу норму жилої площі надається додаткова жила площа у розмірі 10 кв. метрів;
з урахуванням граничної вартості будівництва 1 кв. метра загальної площі житла в регіоні, в якому військовослужбовець перебуває на обліку громадян.

РОЗМІР ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ (K) розраховується за формулою:
К = (13,65 х N + 17 + Дпл) х В0,

де:
13,65 – визначена законодавством норма жилої площі на одну особу, кв. метрів;
N – кількість осіб, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
17 – загальна нежила площа житла на сім’ю з урахуванням вимог державних будівельних норм (ДБН В.2.2-15-2005 “Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення”), кв. метрів;
Дпл – додаткова жила площа, що надається окремим категоріям військовослужбовців та членам їх сімей у розмірі 10 кв. метрів;
В0 – гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла для населених пунктів (Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 193):
для м. Києва та Київської області – гранична вартість збільшується у 2 рази;
для мм. Львова та Одеси – гранична вартість збільшується у 1,75 раза;
для інших обласних центрів та міст – гранична вартість збільшується у 1,5 раза.

За наявності у військовослужбовця права на отримання однокімнатної квартири компенсація нараховується за житло загальною площею 40 кв. метрів.

Додаткова жила площа у розмірі 10 кв. метрів відповідно до статті 49 Житлового кодексу України (Дпл) надається:
– громадянам, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань,
– громадянам, яким ця площа необхідна за умовами і характером виконуваної роботи.

Розмір додаткової жилої площі може бути збільшено. Порядок і умови надання додаткової жилої площі та перелік категорій громадян, які мають право на її одержання, встановлюється законодавством.

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ
Для отримання грошової компенсації та визначення її остаточного розміру слід звернутись до відповідної житлової комісії з рапортом (заявою) разом з документами, перелік яких визначено в пункті 11 Порядку.

Житлові комісії розглядають рапорти (заяви) про надання компенсації та приймають рішення про її надання або відмову в наданні.

Підставою для відмови у наданні військовослужбовцю та членам його сім’ї компенсації є:
– зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов
– виключення із списків громадян, що мають право на першочергове чи позачергове отримання жилих приміщень.

У разі позитивного розгляду рапорту (заяви) рішення житлової комісії затверджується командиром військової частини (військовим комісаром) та начальником житлово-експлуатаційних установ (організацій), після чого списки осіб подаються на затвердження Міністрові оборони України.

Компенсація надається шляхом перерахування коштів на поточний рахунок особи, що має право на її отримання, відкритий у банку, операції з відкриття, ведення і закриття зазначеного рахунка здійснюються безоплатно, проценти на залишок коштів на такому рахунку не нараховуються.

Декілька прикладів ОРІЄНТОВНОГО РОЗМІРУ КОМПЕНСАЦІЇ (відповідно до Показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 03.05.2017 № 102):

Військовослужбовець, склад сім’ї 3 особи, м. Харків: (13,65×3+17)×19064,5=1 104 787,78 грн.;

військовослужбовець, склад сім’ї 4 особи, м. Миколаїв: (13,65×4+17)×15471=1 107 723,6 грн.;

військовослужбовець, склад сім’ї 3 особи, селище Черкаське Дніпропетровської області:
(13,65×3+17)×10062=583 092,9 грн.

Зауважимо, що зазначені розміри компенсації визначені без урахування додаткової житлової площі.

Юридична служба Збройних Сил України

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here