ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ДРУКОВАНОГО ЗМІ

0
762
views

При потребі зареєструвати (перереєструвати) друкований засіб масової інформації слід звернути увагу на нормативно-правові акти.

Механізм створення.

Право на заснування друкованого засобу масової інформації мають громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства, не обмежені у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності; юридичні особи України та інших держав; трудові колективи підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції). Для державної реєстрації друкованого засобу масової інформації сфера розповсюдження якого буде в межах Кіровоградської області необхідно звернутися до Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області за адресою: вул. Дворцова, 6/7, м. Кропивницький, 25022.

Перелік документів, які подаються для реєстрації (перереєстрації ДЗМІ).

Відповідно до Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” для державної реєстрації друкованих ЗМІ, засновником якої буде фізична особа подається:

 • заява;
 • копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Для  юридичної особи:

 • заява;
 • копія статуту;
 • копія Виписки з ЄДРПОУ;

У заяві про державну реєстрацію  друкованого видання мають бути вказані:

1. засновник (співзасновник) видання: (засновник – юридична особа наводить повну назву згідно з документами, що підтверджують його (їх) цивільну правоздатність (виписка із єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, статут (положення), установчий договір засвідчений нотаріально, громадян України або іншої держави наводить дані про громадянство, що підтверджуються копією відповідних сторінок паспорту)
1.1 пов’язана особа – юридична або фізична особа , яка здійснює контроль  за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками)  друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників (співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї  (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні батьки, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованими засобами  масової інформації;

2. вид видання (газета, журнал, бюлетень, збірник, альманах, календар, дайджест  тощо);

3. статус видання (вітчизняне – засноване виключно резидентами України, спільне – засноване резидентами України за участю іноземців та/або іноземних юридичних осіб);

4. назва видання (мовою, якою виходитиме у світ);

5. мова/мови видання (одномовне, кількома мовами: паралельними випусками,  змішаними  мовами – декількома мовами в одному випуску (із зазначення мов);

6. сфера розповсюдження (місцева; регіональна – дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна – у межах України; зарубіжна – за межами України);

7. категорія читачів (усе населення, дорослі, молодь, діти, інваліди тощо);

8. програмні цілі (основні принципи): (стисла характеристика програмних цілей або тематична спрямованість видання: розвиток освіти, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань тощо.);

9. передбачувана періодичність випуску; обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання;

10. юридична адреса засновника (кожного із співзасновників), його (їх) банківські реквізити (для фізичних осіб – за наявності), номери зв’язку: (юридична адреса, що наводиться у заяві повинна співпадати з адресою юридичної особи визначеною у відповідних документах – статуті, виписці з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, положенні тощо);

11. місцезнаходження редакції;

12. вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, наукове, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне, для дітей тощо).

Крім того, у заяві зазначається, у разі зміни юридичної особи, банківських реквізитів,  адреси редакції, виду, програмних цілей або тематичної спрямованості, періодичності випуску, обсягу та формату видання, статусу видання, виду видання за цільовим призначенням вказаних у заяві, засновник (співзасновники) зобов’язується(ються) протягом одного місяця з дня коли такі зміни відбулись, повідомити реєструючий  орган, в тому числі внести зміни до правоустановчих документів.

Перереєстрація друкованого ЗМІ здійснюється реєструючим органом у  разі зміни:

 1. засновника (складу співзасновників), у тому числі зміни найменування засновника;
 2. назви видання;
 3. мови видання;
 4. сфери розповсюдження видання.

До реєструючого органу подається заява із зазначенням підстав перереєстрації. До заяви додається угода між засновником і правонаступником (у разі перереєстрації друкованого ЗМІ у зв’язку зі зміною засновника) та копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

Вимоги до документів.

Документи, що подаються для друкованих ЗМІ повинні відповідати вимогам чинного законодавства, а саме:

 1. документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, – іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
 2. текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
 3. документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

Заява подається державною мовою окремо на кожне видання. Заява повинна бути надрукована на аркуші формату А-4 за підписом засновника (співзасновників).

Строки розгляду заяви

Заява подана на реєстрацію (перереєстрацію ДЗМІ) розглядається реєструючим органом у місячний строк з дня її одержання.

У разі виявлення відсутності (неточного або неправильного зазначення) в заяві відомостей, які передбачені Законом та Положенням, реєструвальний орган у десятиденний строк письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).

Зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію допускається реєструвальним органом не більше ніж на три місяці.

Вимоги до найменуванн ДЗМІ

ДЗМІ може називатися як і державною мовою так і іншими мовами, за однією умовою, якщо поряд вказується переклад назви на державну мову. Також назва видання не може бути однаковою з іншим друкованим засобом масової інформації, який є зареєстрований.

Джерело: http://www.krjust.gov.ua/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here