ДО ЯКИХ ВИДІВ ТИМЧАСОВИХ РОБІТ РОБОТОДАВЦІ МОЖУТЬ ЗАЛУЧАТИ БЕЗРОБІТНИХ

0
9
views

Відповідно до ст. 31 Зако­ну України «Про зайня­тість населення», гро­мадські роботи є видом суспільно корисних робіт в ін­тересах територіальної громади, які організову­ються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на до­бровільних засадах.

Громадські роботи, що відповідають потребам певної територіальної громади або задовольня­ють суспільні потреби те­риторіальних громад, ор­ганізовуються місцевими державними адміністра­ціями, виконавчими ко­мітетами сільських, се­лищних, міських рад за участю територіальних органів центрального ор­гану виконавчої влади, що реалізує державну по­літику в сфері зайнятості населення та трудової мі­грації, на договірних за­садах.

У Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру визначено перелік категорій осіб, які залучаються до виконання цих робіт на добровільних засадах. З такими особами роботодавці укладають письмові строкові трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів. Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок відповідно до законодавства про працю. Громадські та інші роботи тимчасового характеру виконуються виключно на створених для цього тимчасових робочих місцях. Роботодавці подають територіальним органам інформацію про потребу в робочій силі для укомплектування тимчасових робочих місць.

До громадських та інших робіт тимчасового характеру не належать роботи, що пов’язані з ризиком для життя, відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 р. № 15.

Види громадських робіт визначаються місцевими держадміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за такими критеріями: мають тимчасовий характер, для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії; можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня; мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону; надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

Перелік основних видів громадських робіт, що відповідають потребам територіальної громади і задовольняють суспільні потреби територіальної громади:

 1. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, закладів освіти, охорони здоров’я, культури, спортивних закладів, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг;
 2. Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери (шкіл-інтернатів, дитячих дошкільних та спортивних закладів, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів, закладів культури і охорони здоров’я, притулків для неповнолітніх та осіб без постійного місця проживання);
 3. Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, дітям-сиротам, а також догляд за хворими в закладах охорони здоров’я та соціальної допомоги, допоміжні роботи у дитячих будинках та пансіонатах для людей похилого віку;
 4. Інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій;
 5. Супровід осіб з інвалідністю по зору;
 6. Роботи з надання допомоги учасникам АТО та сім’ям загиблих учасників АТО;
 7. Впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території населеного пункту;
 8. Роботи, пов’язані з ремонтом тепло-та водопостачання, вулично-дорожньої мережі на території населених пунктів у сільській місцевості;
 9. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних такими в установленому порядку;
 10. Роботи, пов’язані з укріпленням дамб, мостових споруд, меліоративні роботи, що проводяться на території сільських та селищних рад;
 11. Роботи по заготівлі продуктів харчування на зимовий період для навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей;
 12. Роботи в сільській місцевості, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб, ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішенням органів місцевого самоврядування;
 13. Роботи з відновлення та по догляду заповідників, пам’яток архітектури, історії та культури;
 14. Роботи в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, роботи в архівах з документацією;
 15. Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, русел річок;
 16. Інші види робіт, виходячи з потреб територіальної громади, які сприяють їх соціальному розвитку.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here