ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ДО НАСТУПНОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В.О.ЗЕЛЕНСЬКОГО

0
516
views

Чи знаєте ви про «сонячні накази» людству? Чи врахуєте їх?

Мабуть, не випадково забороняв Й.В.Сталін з 1928 р. матеріали про вплив сонячної активності (СА) на соціальні процеси. Він сам знаходився під цим впливом, й не хотів визнавати цього, звинувачуючи засновника геліосоціології та геліобіології О.Л.Чижевського в ідеалізмі. А вчення Чижевського було високо оцінено А.В.Луначарським, першим наркомом освіти РРФСР. Чижевському вдалося видати в Калузі 1924 р. брошуру «Фізичні фактори історичного процесу», де він вважав необхідним керівникам держав знати закономірності впливу Сонця на людину й враховувати їх для побудови стратегії та для повсякденної тактики управління людьми та державою.

Історія за Чижевським розвивається циклічно; історичні цикли синхронні з циклами СА. До 30-х років ХХ століття вважали довжину циклу СА в середньому 11 років. Цикл відзначався кількістю плям на видимій стороні Сонця (число Вольфа) й мав чотири етапи: трирічний мінімум, дворічний підйом СА, трирічний етап максимуму та трирічний етап спаду.

З другої половини ХХ ст. зрозумілим стає необхідність врахування магнітної природи сонячних плям, зміна їх полярності у сусідніх 11-річних циклах. Циклом треба вважати 22–річний період. У один з півперіодів числу Вольфа (ЧВ) приписується знак «плюс», другому – «мінус». Прогноз, зроблений нами в кінці 2006 року, зображено на рис. 1. Мінімальне значення СА прогнозувалося в 2009 р. Це підтвердилося, «прогноз» у минуле – теж. Наведемо таблицю короткої характеристики кожного з років з 2006-го до 2019 р. з прогнозом до 2024 року.

Зараз світ живе в час етапу мінімуму 2017-2021 рр., який явно затягується. У наведеній таблиці показано синхронність сонячного та природно-соціального циклів. У останньому стовпчику дається коротка якісна характеристика відповідних етапів соціального циклу.

З другого року п’ятиріччя майбутнього президентства настають етапи підйому та початку максимуму СА, коли маси поступово піддаються пропаганді та агітації до активної участі в боротьбі за свої «кровні» інтереси. У цей час послаблюються інстинкти самозбереження. Період буде схожий на 1986 – 1991 рр., коли зруйновано «соціалістичний табір», розпався СРСР, змінилася карта світу. Тому ви будете керувати країною й в умовах, які загрожують самому існуванню Української держави.

У дні періодичного наростання СА, які бувають протягом 1-2 тижнів кожного місяця, люди здатні на активні згуртовані дії. На рис. 2 зображені щоденні зміни ЧВ з січня 2019 р. Тоді агітація не дуже дійова, в цілому люди нині не здатні до тривалих спільних дій.
2019-й припадає на 2-й рік мінімуму СА, що визначає відносно низьку активність виборців.

Наші пошуки з проблем впливу СА на земні процеси почалися в 1979 р. зі знайомства з книгами О.Л. Чижевського. Спроби звернути увагу громадськості на ці проблеми не вдавалися в 1980 – 1988 рр., натикаючись на накладене ще Сталіним табу. Тим більше, що засновник геліосоціології та геліобіології, визнаний за кордонами СРСР ще в 20-30 роках, був репресований наприкінці 1941 р. і відсидів у тюрмах, таборах та на засланні до 1958 р. А його вчення залишалося під фактичною забороною ще 25 років після його смерті 20 грудня 1964 р. Ми переклали книгу, видану в Калузі, на українську з поясненнями та додатками у 2007-му.

Ми надаємо прогнози Кіровоградській обласній державній адміністрації, починаючи з 1992 р. Про проблеми впливу Сонця на соціальні процеси ми зверталися до М.С. Горбачова у 1989 р., після чого вийшла наша стаття в «Комсомольской правде», яка розірвала завісу замовчування ролі Генія та його ідей. Потім були спроби автора звернути на це увагу Б.М. Єльцина та Л.М. Кравчука в березні 1993 р. та В.Ф. Януковича в квітні 2010-го.

НАСА розробило прогноз СА у 24-му циклі (2009-2020 рр.). Надійність цього прогнозу можна оцінити з рис. 3. Вони не передбачили такого тривалого етапу максимуму 2000 – 2003 рр., його «двоглавого» характеру, вважаючи, що спад почнеться з кінця 2000 року.

Біблійною мовою минулі п’ять років були «часом збирати каміння». Зараз настає підйом СА, що веде до «часу розкидати каміння». Але час дійовості «революційних» авантюр та обіцянок швидких змін уже минув. Настане час загострення криміногенної ситуації, міжнаціональних та міжконфесійних відносин, соціальних та економічних процесів.

Наступна п’ятирічка повинна стати часом конструктивної роботи. Її повинен очолити Президент, здатний до повсякденної наполегливої організаторської роботи еволюційного розвитку суспільства, наведення порядку у державі законними методами. Треба багато зробити для повернення віри у простих людей до влади, до її бажання відновлення справедливості принаймні за 2019 – 2024 рр.

Екстраполяція на великий термін випадкових процесів недостатньо надійна. Постійний моніторинг уточнює прогноз. Життя не закінчиться після виборів; Сонце продовжить свій повсякденний вплив. Постійний моніторинг та рекомендації органам управління всіх рівнів будуть бажаними й після кінця 2019 та 2024 років. Науково обґрунтоване управління державою вимагає створення групи прогнозу в Україні та використання наданою нею інформації при розробці та прийняті управлінських рішень. Тут були б корисні й отримані автором разом з учнями за 40 років наполегливих пошуків результати дослідження проблем СА та сонячно-земних зв’язків. Майже 150 років тому учений-енциклопедист У.С. Джевонс досліджував синхронність економічних криз із циклами СА. Сучасний учений Т. Модіс більше ніж за рік передбачив світову фінансово-економічну кризу 2008 р., яку ми очікували й відчули на своїй кишені.

5 квітня на сайті НАСА розміщено попередній прогноз на 25 цикл СА; вони обіцяли уточнити його наприкінці 2019 р.

Залмен ФІЛЕР, професор Центральноукраїнського державного педагогічного університету, доктор технічних наук, академік Української академії оригінальних ідей, заслужений працівник освіти України.

Олександр ДРЄЄВ, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету, канд. техн. наук.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here