РОЗМІР СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ СКЛАДАЄ 8092 ГРН

0
223
views

За січень–серпень 2019 року розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 8092 грн, що на 16,5% вище ніж за січень–серпень 2018р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–серпні 2019р. були працівники транспорту, фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,3–1,7 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у сферах тимчасового розміщування й організації харчування, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, адміністративного та допоміжного обслуговування, будівництва, у сферах охорони здоров’я, наукових досліджень та розробок, інформацій та телекомунікацій, в освіті, оптовій та роздрібній торгівлі, у ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, сільському господарстві. Співвідношення рівня оплати праці у зазначених видах діяльності до середнього по області становило 59,4–93,4%.

Індекс реальної заробітної плати в січні–серпні 2019 року, порівняно з відповідним періодом 2018 року, становив 107,4%.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–серпня цього року збільшилася вдвічі і на 1 серпня 2019 року становила 14,2 млн грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2019 року

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–серпня 2019 року збільшилася у 5 разів і на 1 вересня 2019р. становила 8,5 млн грн або 59,7% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, на 1 вересня 2019 року становила 2,4 тис.осіб або 1,4% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 3,5 тис.грн, що становить 42% розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за серпень цього року.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, на 1 вересня 2019р. становила 5,4 млн.грн.

За матеріалами Кіровоградської ОДА

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here