РОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО КАБІНЕТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

0
2030
views

Одне з основних завдань сучасної школи полягає в тому, щоби обсяг знань, передбачений програмами конкретних предметів, давався учням в повному обсязі й цілком ними засвоювався.

Однак, це навряд чи можна здійснити, якщо не береться до уваги наполеглива праця над вирішенням комплексу інших завдань, що сприяють успішному вирішенню основного.

Це:

  • пробудження у школярів інтересу до досліджуваного предмета;
  • активізація пізнавальної діяльності;
  • розвиток інтелекту і потягу до творчості;
  • створення умов для забезпечення стабільних результатів навчальної діяльності учнів.

Велике значення для успішного вирішення всіх цих завдань має кабінет, якому відводиться роль навчально-методичного центру, творчої лабораторії та освітнього простору для урочної та позаурочної діяльності з певного предмета. Для виконання навчальних, інформаційно-дослідних і виховних функцій в повному обсязі, комплектація і технічне оснащення навчального кабінету повинні відповідати всім тим вимогам, яких потребують ведення сучасних уроків, факультативних занять та позаурочної роботи в гуртках.

Значення ІКТ, наочних засобів і комфорту в навчальному кабінеті

Сьогодні просто необхідна наявність в кабінеті засобів інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) для створення інформативних та ілюстративних презентацій, тиражування і зберігання дидактичних матеріалів до уроків, пошуку нових відомостей, групової та індивідуальної роботи з учнями. Уроки з підтримкою інтерактивного мультимедійного комплексу стають цікавими й такими, що краще запам’ятовуються.

Важливу роль в кабінеті грають також наочні засоби навчання. За їх допомогою можна чергувати різні види роботи, наприклад: контрольні, самостійні, письмові, усні тощо.

Використання роздаткового матеріалу дозволяє організовувати диференційоване навчання, формувати у школярів ті чи інші навички. Одне з провідних місць відводиться демонстраційним моделям, що створюють яскраві зорові образи «речей», показують принципи дії законів природи.

Діти проводять в стінах школи значну частину свого часу, тому створення емоційно-діяльного комфорту для них не повинно переходити на другий план. Перебуваючи в кабінеті тієї чи іншої шкільної дисципліни, учень повинен відчувати себе у світі досліджуваного предмета, загорятися бажанням його вивчати й не відчувати при цьому непомірного навантаження. Не менш важливим є створення належних умов праці й для учителя-предметника. Коли у нього під рукою є необхідний для ефективної роботи технічний і дидактичний арсенал, тоді він може творчо підходити до кожного уроку, а кабінет дійсно стає його творчою лабораторією.

У «ЛАБОРІ» (https://labora.com.ua/) — інтернет-магазині сучасного навчального обладнання для нової української школи, який має власні виробничі потужності, можна замовити й купити шкільні меблі, обладнання та наочні засоби навчання для початкових класів і кабінетів з різних шкільних дисциплін. Доставка здійснюється у стислий термін в усі куточки країни.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here