ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ГАРАНТІЇ ПРИ ОФОРМЛЕННІ ДЕКРЕТНОЇ ВІДПУСТКИ

0
471
views

Законодавство України гарантує кожній жінці право на відпочинок, зокрема, до, під час і після пологів.

Про тривалість декретної відпустки, підстави її оформлення, правовий захист та гарантії, передбачені державою, роз’яснюють  фахівці Олександрійського місцевого центру з надання БВПД.

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Одним із видів відпусток є соціальні відпустки, які поділяються на:

– відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

– відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

– відпустка у зв’язку з усиновленням дитини;

– додаткова відпустка працівникам, які мають дітей.

Варто зауважити, що відпустка по вагітності та пологах та відпустка по догляду за дитиною до трьох років оформлюються окремо.  

Відповідно до положень Закону України «Про відпустки», на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю:

  • до пологів – 70 календарних днів;
  • після пологів – 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей). У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їх розсуд.

Що стосується відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то така відпустка надається після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки. Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та одним із прийомних батьків.

Слід зазначити, що законодавством про відпустки передбачено також надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Так, відповідно до Кодексу законів про працю, жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років; дитину з інвалідністю; або усиновила дитину; одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, одному із прийомних батьків надається щороку додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів та надаються понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному Законом України «Про відпустки», яким регулюється питання перенесення щорічної відпустки.

Право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», мають всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Підставою для призначення жінкам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами є видана довідка лікувального закладу встановленого зразка та довідка з:

– основного місця роботи (служби, навчання);

– ліквідаційної комісії для жінок, звільнених з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації;

– державної служби зайнятості для жінок, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні.

Така допомога призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів.

Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до пологів та 90 – після пологів). Зазначена допомога обчислюється сумарно та надається жінкам у  повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Відповідно до статті 9 цього Закону, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 % середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.  

До Олександрійського місцевого центру з надання БВПД можна звернутись за адресою:  м. Олександрія, вул. Першотравнева, 18, тел. (05235) 7-04-40, 7-04-04.

Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги діє єдиний контакт-центр за номером 0-800-213-103, дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України.

Інформацію підготувала заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Олександрійського місцевого центру з надання БВПД Анна Лунга-Лягуша.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here